ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΣΤΟΝ ΦΑΜΠΙΟ ΡΑΒΑΛΛΗ – ΜΑΧΗΤΗ ΤΩΝ ΒR – PCC

FABIO RAVALLI E’ UN MILITANTE DELLE BR-PCC DETENUTO NEL CARCERE DI TERNI.

 

ARRESTATO NEL 1988, DOPO 30 ANNI DI ISOLAMENTO LA BORGHESIA NON E’ RIUSCITA AD ANNIENTARLO.

 

IL COMPAGNO NECESSITA DI IMPORTANTI CURE MEDICHE:

 

il Collettivo Contro la Repressione per un Soccorso Rosso Internazionale e il Collettivo Cordatesa

 

ORGANIZZANO DOMENICA 29 OTTOBRE AL FOA BOCCACCIO DI MONZA UN BENEFIT A SOSTEGNO DEL COMPAGNO.

 

IN ALLEGATO LA LOCANDINA DELL’INIZIATIVA.

 

FABIO RESISTE! FABIO TIENE ALTA LA TESTA!

 

This entry was posted in ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ, ΙΤΑΛΙΑ, ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΚΡΑΤΟΥΜΕΝΟΙ ΕΚΤΟΣ ΕΛΛΑΔΟΣ. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *