ΤΙΜΗ ΓΙΑ ΠΑΝΤΑ ΣΤΟ ΧΡΗΣΤΟ ΤΣΟΥΤΣΟΥΒΗ

http://archive.eutopia.gr/archive/item/12331?lang=en

This entry was posted in EΛΛΑΔΑ, Uncategorized, ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΔΟΛΟΦΟΝΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *